logo_haianh_trave2
Giờ làm việc:
7h30 sáng - 9h tối (24/7)
hotline_home
Một góc lòng hồ Na Hang
Một góc lòng hồ Na Hang
Tàu du lịch hồ Na Hang
Một góc lòng hồ Na Hang
Thác Mơ Na Hang

SHN 2023

Đánh giá

 

TT

Nội dung

Câu trả lời 1

 

QUY ĐỊNH THAO TÁC MC, DCL, TBĐ

 

1

Phải kiểm tra trạng thái máy cắt theo chỉ thị trạng thái tại chỗ khi nào

Trước khi thao tác di chuyển máy cắt hợp bộ

2

Phải kiểm tra trạng thái tại chỗ dao cách ly khi nào

Trước khi thao tác dao tiếp địa

3

Trình tự cắt máy cắt các phía hạ áp, trung áp, cao áp máy biến áp theo nguyên tắc nào

Cắt máy cắt theo thứ tự không gây quá áp cho máy biến áp và điện áp thấp cho lưới điện

4

Lựa chọn máy cắt để đóng điện máy biến áp (có điện hai phía cao áp, trung áp) theo nguyên tắc nào

Đảm bảo điện áp hai phía cần khép vòng không lệch quá 10%

5

Bàn giao máy biến áp cho đơn vị công tác bao gồm nội dung gì

Phương án A, B

6

Đơn vị quản lý vận hành giao máy biến áp cho cấp điều độ có quyền điều khiển để đưa vào vận hành bao gồm nội dung gì

Phương án B, C

7

Quy định trình tự thao tác dao cách ly hai phía máy cắt trong trường hợp hai phía đều có điện áp

C. Khi thao tác mở dao cách ly: Mở dao cách ly phía nếu có sự cố xảy ra ít ảnh hưởng đến chế độ vận hành của hệ thống điện trước, mở dao cách ly kia sau; Khi thao tác đóng dao cách ly: Đóng dao cách ly phía nếu có sự cố xảy ra ảnh hưởng nhiều đến chế độ vận hành của hệ thống điện trước, đóng dao cách ly kia sau

8

Quy định đối với trường hợp khi phải cắt dao tiếp địa cố định mà vẫn có đội công tác trên đường dây

B. Phải đóng tiếp địa khác hoặc đặt tiếp địa di động thay thế trước khi cắt các dao tiếp địa

9

Trong trường hợp chạm đất mạch điều khiển của máy cắt:

B. Cho phép thao tác máy cắt trong chế độ sự cố.

10

Sau khi thao tác máy cắt, nếu sau đó có thao tác tại chỗ dao cách ly hai phía của máy cắt, nhân viên vận hành phải

A. Kiểm tra chỉ thị tại chỗ trạng thái của máy cắt, khoá điều khiển của máy cắt

11

Đóng cắt thử máy cắt được thực hiện trong trường hợp nào dưới đây

A. Các dao cách ly hai phía của máy cắt được cắt hoàn toàn và chỉ đóng dao tiếp địa hoặc tiếp địa di động ở một phía của máy cắt.

12

Sau khi thao tác máy cắt yêu cầu cần phải kiểm tra chỉ thị trạng thái tại chỗ của máy cắt trong trường hợp nào dưới đây

B. Có thao tác tại chỗ dao cách ly một phía máy cắt.

13

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào tạm ngừng thao tác là không đúng

B. Khi thao tác vào giờ cao điểm của hệ thống.

14

Trình tự thao tác mở dao cách ly hai phía máy cắt khi một phía máy cắt có điện áp, một phía không có điện áp:

A. Mở dao cách ly phía có điện áp sau

15

Trình tự thao tác đóng dao cách ly hai phía máy cắt khi một phía máy cắt có điện áp, một phía không có điện áp:

B. Đóng dao cách ly phía có điện áp trước

16

Trong chế độ bình thường, các thao tác ở thiết bị điện cao áp thì thực hiện như thế nào?

 Phải thực hiện theo Thông tư Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương

17

Trong chế độ sự cố, các thao tác ở thiết bị điện cao áp thì thực hiện như thế nào?

Thực hiện theo Thông tư Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia của Bộ Công Thương

18

Thao tác dao cách ly quy định nào sau đây được phép thực hiện

Được phép thao tác không điện hoặc thao tác có điện khi dòng điện thao tác nhỏ hơn dòng điện cho phép theo quy trình vận hành của dao cách ly đó do đơn vị quản lý vận hành ban hành

19

Hãy chọn phương pháp đúng để tách nạn nhân ra khỏi mạch điện trong trường hợp không cắt  được mạch điện hạ áp?

Dùng tay nắm áo, quần khô của nạn nhân để kéo ra hoặc dùng gậy gỗ, tre khô dạt dây điện hoặc đẩy nạn nhân để tách ra.

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC

1

Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm với cường độ điện trường < 5kV/m là bao nhiêu giờ?

Không hạn chế

2

Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm với cường độ điện trường  5kV/m là bao nhiêu giờ?

Không quá 8 giờ

3

Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm với cường độ điện trường  8kV/m là bao nhiêu phút?

Không quá 255 phút

4

Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm với cường độ điện trường  10kV/m là bao nhiêu giờ?

Không quá 3 giờ

5

Thời gian cho phép làm việc trong một ngày đêm với cường độ điện trường  12kV/m là bao nhiêu phút?

Không quá 130 phút

6

KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ

 

7

Sào cách điện có chu kỳ  thử nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

1 năm

8

 Găng cách điện có chu kỳ  thử nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

06 tháng

9

 Ủng cách điện có chu kỳ  thử nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

06 tháng

10

Thảm cách điện có chu kỳ  thử nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

2 năm

11

Dây đeo an toàn chu kỳ  thử nghiệm định kỳ là bao nhiêu?

06 tháng

12

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

13

Người làm công tác ATVSLĐ chuyên trách tại doanh nghiệp là người có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật và phải có ít nhất mấy năm kinh nghiệm làm lĩnh vực SXKD của cơ sở?

1 năm

14

Người làm công tác chuyên trách an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp là người có trình độ trung cấp thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm công việc kỹ thuật và phải có ít nhất mấy năm kinh nghiệm làm lĩnh vực sản xuất kinh doanh của cơ sở?

5 năm

15

Thành phần Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở, đại diện BCH Công đoàn cơ sở là?

Phó Chủ tịch Hội đồng

16

Theo quy định đối tượng tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ được quy định thành mấy nhóm?

6 nhóm

17

Thời gian huấn luyện lần đầu về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nhóm 3) ít nhất là mấy giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra?

24 giờ

18

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì đối với người lao động trong thời gian tham dự huấn luyện theo quy định của pháp luật?

Trả đầy đủ tiền lương.

19

Đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, nơi lưu giữ, bảo quản, sử dụng thì người sử dụng lao động phải có hướng dẫn gì để đảm bảo an toàn?

Phải có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn bằng tiếng Việt và ngôn ngữ phổ biến của người lao động và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

20

Người sử dụng lao động phải tuyên truyền, phổ biến hoặc huấn luyện cho người lao động quy định, nội quy, quy trình về an toàn, vệ sinh lao động, biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc có liên quan đến vấn đề gì?

Công việc, nhiệm vụ được giao.

21

Khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người trở lên mà nạn nhân không phải là người lao động thuộc quyền quản lý hoặc có người lao động bị nạn nhưng chưa rõ thương vong thì người sử dụng lao động của cơ sở để xảy ra sự cố phải làm gì?

Khai báo bằng cách nhanh nhất với thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra sự cố, Khai báo bằng cách nhanh nhất với Công an cấp huyện nếu nạn nhân bị chết.

22

Trách nhiệm huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương thuộc về ai?

Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra ở cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương nào thì người sử dụng lao động, địa phương đó có trách nhiệm huy động.

23

Đối với yếu tố có hại được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giới hạn tiếp xúc cho phép để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động thì người sử dụng lao động phải tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại ít nhất bao lâu?

Một lần trong một năm.

24

Theo Luật ATVSLĐ sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng là sự cố như thế nào?

Sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động lớn, xảy ra trên diện rộng và vượt khả năng ứng phó của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ chức, địa phương hoặc liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, địa phương.

25

Luật ATVSLĐ quy định hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất mấy lần cho người lao động?

Một lần.

26

Luật ATVSLĐ quy định, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi ít nhất bao nhiêu tháng một lần?

6 tháng một lần.

 

TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN EVN

 

44

Theo tiêu chuẩn EVN. Yêu cầu về độ kín của hệ thống khí SF6 đối với máy cắt 35kV?

Mức rò rỉ khí < 0,5%/năm của toàn bộ khối lượng khí.

45

Theo tiêu chuẩn EVN. Thử nghiệm xuất xưởng máy cắt không bao gồm các hạng mục nào?

Thử nghiệm vật liệu

46

Theo Quy chuẩn kỹ thuật điện. Đện trở cách điện giữa vỏ cáp ngầm và đất  đối với Cáp có các lớp bọc chống nước quy định

Không thấp hơn 10Ω/km.

47

Theo Quy chuẩn kỹ thuật điện. Đện trở cách điện giữa vỏ cáp ngầm và đất  đối với Cáp có lớp chống cháy

 Không thấp hơn 1Ω/km

48

Theo Quy chuẩn kỹ thuật điện.  Để đảm bảo kết quả đo được chích xác Đo điện trở cách điện các cuộn dây R60 máy biến áp cần tuân thủ điều kiện

Thao tác đo chỉ tiến hành ở nhiệt độ cuộn dây từ 10 oC trở lên đối với các máy biến áp từ 150 kV trở xuống và từ 30 oC trở lên đối với các máy biến áp từ 220 kV trở lên;

49

Theo Quy chuẩn kỹ thuật điện. khi không co thông số nhà chế tạo giá trị tối đa cho phép của tgδ % đối với MBA Trên 35 kV có công suất 10.000 kVA trở lên và trên 110 kV không phụ thuộc công suất ở nhiệt độ 40 độ C là

< 1,7

50

Theo Quy chuẩn kỹ thuật điện. Độ bền điện môi  của dầu cách điện máy biến áp phải được kiểm tra trước và sau khi đổ dầu đối với MBA 110220kV

Lớn hơn 60kV/2,5mm

 

 

 

51

Nghề điện dân dụng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nào?

Sử dụng điện phục vụ đời sống

52

Cọc nối đất để tránh “chạm vỏ” thường  được dùng bảo vệ thiết bị điện như:

Động cơ điện, tủ lạnh, máy hàn

53

Khi tay người khô ráo sẽ bị điện giật nhẹ hơn khi tay  ướt là do

Điện trở của tay khô  lớn hơn tay ướt

54

Giải thoát nạn nhân bị điện giật khỏi nguồn điện hạ áp bằng cách :

Cắt cầu dao hoặc gỡ cầu chì rồi lót tay khô ráo để kéo nạn nhân khỏi nguồn điện

55

Khi thiết bị điện bị rò điện ra vỏ thì có tác hại là

Nguy hiểm cho người sử dụng khi chạm vào vỏ thiết bị

56

Nguyên lý cơ bản của mọi máy điện đều dựa trên cơ sở của hai định luật:

định luật cảm ứng điện từ và định luật về lực từ.

57

Trên mặt contactor, ký hiệu A1-A2 có nghĩa là?

Cặp chân đấu nguồn điều khiển

58

Ký hiệu In trên các thiết bị đóng cắt như áp tô mát, contactor có nghĩa là gì?

Dòng làm việc định mức

59

Hãy nêu các loại nối đất trong hệ thống điên ?

Nối đất chống sét, nối đất làm việc và nối đất an toàn.

60

Tác dụng của nối đất an toàn ?

Là nối đất vỏ thiết bị điện nhằm hạn chế mức độ nguy hiểm cho con ngời và động vật khi chạm tay vào vỏ thiết bị bị rò điện.

61

Môi trường dập hồ quang của máy cắt đầu cực nhà máy Thủy điện Tuyên Quang là

Khí SF6

62

Máy biến áp có thể dùng để biến đổi điện áp của những nguồn điện nào sau đây?

nguồn điện xoay chiều

63

Máy biến áp hoạt động dựa vào hiện tượng nào?

Hiện tượng cảm ứng điện từ.

64

Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500kV, khi truyền đi một công suất điện 12000kW theo một đường dây có điện trở 10Ωlà bao nhiêu?

5760W

65

Tại sao khung dây của máy biến áp lại thường được làm bằng các tấm tôn silic dát mỏng và ghép sát và cách điện với nhau?

Để giảm tổn hao điện năng do dòng điện FuCo gây ra.

66

Một máy phát điện xoay chiều một pha (kiểu cảm ứng có p cặp cực quay đều với tần số góc n (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra f (Hz). Biểu thức liên hệ giữa n, p và f là

n = 60f/p.

67

nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt dựa vào:

Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm phụ.

68

Cuộn thứ cấp của máy biến dòng có ký hiệu CL 5P20 là cuộn dùng để ?

Bảo vệ

69

Tiêu chuẩn điện trở 1 chiều động cơ điện là?

Điện trở các pha đo được không lệch nhau hoặc so với số liệu xuất xưởng, đo lần trước là <  ± 2%

70

Mạch từ trong các máy điện có tác dụng:

tập trung từ trường và dẫn từ thông.

71

Máy biến áp lực sử dụng làm mát kiểu ONANF, có nghĩa là gì?

Tuần hoàn dầu tự nhiên, làm mát cưỡng bức.

72

Nguyên lý làm việc máy biến dòng điện?

Máy biến dòng điện dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, thông qua mạch từ lõi thép biến đổi dòng điện lớn phía cao áp sang dòng điện nhỏ để cung cấp cho các phụ tải thứ cấp. Tổng trở mạch ngoài của máy biến dòng điện rất nhỏ nên có thể xem như máy biến dòng điện luôn làm việc trong tình trạng ngắn mạch.

73

Tỷ số biến máy biến dòng?

Tỉ số biến: Ki = I1đm/I2đm ; I1đm : Dòng điện định mức phía sơ cấp, I2đm: Dòng điện định mức phía thứ cấp.

74

 Ý nghĩa của phương thức làm mát cho máy biến áp kiều ONAN

Máy biến áp dầu làm mát tự nhiên.

75

Chế độ làm việc bình thường của máy biến dòng điện là:

Cuộn thứ cấp xem như nối ngắn mạch.

76

Tại sao không được hở mạch thứ cấp của máy biến dòng?

Vì dòng điện từ hoá lớn làm cho lõi thép bị bão hoà từ, gây phát nóng lõi thép và dây quấn đồng thời sinh ra điện áp cao ở đầu thứ cấp nguy hiểm cho người sử dụng.

77

Trong hệ thống điện 3 pha trung tính cách điện, ở chế độ làm việc đối xứng điện áp (50Hz) tại điểm trung tính so với đất có giá trị bao nhiêu?

3U0 = 0 (V)

78

Điện dung tương đương trong mạch các tụ điện mắc song song:

Ctđ  =  C1 + C2 + ...  + Cn  

79

Điện dung tương đương trong mạch các tụ điện mắc nối tiếp:

1/Ctđ = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn

80

Điện trở tương đương của 3 điện trở mắc nối tiếp:

Rtđ = R1 + R2 + R3   

81

Điện trở tương đương của 3 điện trở mắc song song:

Rtđ = R1/3 + R2/3 + R3/3

82

Điện trở phi tuyến là gì?

Là điện trở có giá trị thay đổi khi ta thay đổi điện áp đặt vào nó

83

Thiết bị nào vừa phát công suất phản kháng vừa tiêu thụ công suất phản kháng?

Động cơ đồng bộ, máy bù đồng bộ.

84

Cảm kháng là gì, công thức tính như thế nào, đơn vị đo?

Là đại lượng cản trở dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây. Công thức tính là XL = ωL, đơn vị đo là Ω.

85

Kí hiệu và đơn vị đo điện dung là gì?

Điện dung kí hiệu là C, đơn vị đo là Fara (F, mF..) 

86

Dòng điện dung của đường dây sinh ra từ đâu?

Do chạm đất một pha sinh ra.

87

Cấp cách điện được chia thành mấy cấp:

07 cấp

88

Nhiệt độ cho phép của cấp cách điện Y là bao nhiêu độ C?:

90 độ C

89

Nhiệt độ cho phép của cấp cách điện A là bao nhiêu độ C?:

105 độ C

90

Nhiệt độ cho phép của cấp cách điện E là bao nhiêu độ C?:

120 độ C

91

Hệ thống kích từ có những loại nào?

Hệ thống kích từ xoay chiều, hệ thống kích từ một chiều, hệ thống kích từ tĩnh

92

Hệ thống kích từ  dùng chỉnh lưu có điều khiển có các ưu điểm sau:

Hệ thống kích từ đơn giản, điều khiển nhanh, làm việc tin cậy, dùng cho các máy phát điện với công suất khác nhau

93

Tổn hao không tải trong MBA do thành phần nào gây ra?

Do tổn hao đồng trên dây quấn sơ cấp và thứ cấp MBA

94

Tiếp xúc điện cố định là loại:

Tiếp xúc cố định : là loại tiếp xúc không tháo lắp giữa 2 vật dẫn, được liên kết bằng bulông, đinh vit…

95

Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và tương tác giữa từ trường và dòng điện. Máy điện dùng để:

Tất cả các phương án trên

96

Nêu quan hệ giữa điện áp dây (Ud) và điện áp pha (Uf) trong mạch điện nối Y?

Ud = √3 U f

97

Giá trị điện trở cách điện được tính từ giây thứ mấy khi đo?

Giây thứ 60

98

Hệ số hập thụ là Hệ số hấp thụ kht là tỷ số giữa?

Rcđ đo ở 60 giây và Rcđ đo ở 15 giây kht  = R60''/R15''

99

Chiếu sáng trong khu vực nhà máy phân theo loại theo chức năng làm việc có mấy loại?

02 loại

100

Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ ở mạch sơ cấp là 120V, 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là:

6V; 96W 

101

Khi cho một thanh dây dẫn có chiều dài l chuyển động thẳng góc trong một từ trường đều B với vận tốc v, trong thanh dây dẫn sẽ xuất hiện một suất điện động cảm ứng e = Blv. Chiều của sức điện động cảm ứng được xác định bằng quy tắc:

bàn tay trái

102

Chiều của lực điện từ được xác định theo quy tắc:

bàn tay phải

103

nguyên lý làm việc của rơ le nhiệt dựa vào:

Sự giãn nở của phiến lưỡng kim tác động vào cơ cấu tiếp điểm phụ.

104

Cấu tạo công tắc tơ gồm:

 Cuộn dây và mạch từ; tiếp điểm chính; buồng dập hồ quang; tiếp điểm phụ.

105

Cuộn cản của Rotor có tác dụng ?

 Cả A, B, C

106

Tiêu chuẩn điện trở 1 chiều động cơ điện là?

 Điện trở các pha đo được không lệch nhau hoặc so với số liệu xuất xưởng, đo lần trước là <  ± 2%

107

Trên mặt contactor, ký hiệu A1-A2 có nghĩa là?

Cặp chân đấu nguồn điều khiển

108

Ký hiệu In trên các thiết bị đóng cắt như áp tô mát, contactor có nghĩa là gì?

Dòng làm việc định mức

109

Hãy nêu các loại nối đất trong hệ thống điên ?

Nối đất chống sét, nối đất làm việc và nối đất an toàn.

110

Tác dụng của nối đất an toàn ?

Là nối đất vỏ thiết bị điện nhằm hạn chế mức độ nguy hiểm cho con ngời và động vật khi chạm tay vào vỏ thiết bị bị rò điện.

111

Phân loại vật liệu cách điện theo trạng thái vật lý như thế nào

Phân thành vật liệu cách điện thể rắn, thể lòng, thể khí

112

Phân loại vật liệu cách điện theo thành phần hóa học như thế nào

Phân loại vật liệu các điện hữu cơ và vô cơ

113

Cấp cách điện được chia thành mấy cấp:

07 cấp

114

Nhiệt độ cho phép của cấp cách điện B là bao nhiêu độ C?:

130 độ C

115

Nhiệt độ cho phép của cấp cách điện H là bao nhiêu độ C?:

180 độ C

116

Nối đất an toàn là:

Nối đât để hạn chế mức độ nguy hiểm cho con người và động vật khi có hiện tượng chạm đất. 

117

Trong hệ thống điện 3 pha trung tính cách điện, ở chế độ làm việc đối xứng điện áp (50Hz) tại điểm trung tính so với đất có giá trị bao nhiêu?

3U0 = 0 (V)

118

Điện dung tương đương trong mạch các tụ điện mắc song song:

Ctđ  =  C1 + C2 + ...  + Cn  

119

Điện dung tương đương trong mạch các tụ điện mắc nối tiếp:

1/Ctđ = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn

120

Điện trở tương đương của 3 điện trở mắc nối tiếp:

Rtđ = R1 + R2 + R3   

121

Điện trở tương đương của 3 điện trở mắc song song:

Các phương án A, B, C sai.

122

Điện trở phi tuyến là gì?

Là điện trở có giá trị thay đổi khi ta thay đổi điện áp đặt vào nó

123

Thiết bị nào vừa phát công suất phản kháng vừa tiêu thụ công suất phản kháng?

Động cơ đồng bộ, máy bù đồng bộ.

124

Lượng silíc trong thép kỹ thuật điện càng nhiều thì

Tổn thất điện năng càng nhỏ, lá thép cứng dòn nên khó gia công,dễ gãy

125

Khi nhiệt độ tăng thì khả năng cách điện của chất cách điện sẽ :

Giảm.

126

Mạch từ của máy biến áp được ghép lại bằng những lá thép mỏng là để :

 giảm tổn thất điện năng do dòng điện fucô

127

Nhược điểm của đặt mạng điện theo kiểu phân nhánh từ đường dây trục chính là :

A. Dùng nhiều bảng điện nhánh nên ảnh hưởng đến yêu cầu thẩm mỹ

128

Công tắc 3 cực thường được sử dụng phổ biến ở các mạch đèn nào.

B. Mạch đèn cầu thang.

129

Một mạch điện gồm nhiều bóng đèn mắc song song, nếu có một bóng bị đứt thì :

B. Các bóng đèn sáng bình thường ngoại trừ bóng đứt

130

Đo điện trở hai đầu của cuộn dây cho giá trị R = ∞ chứng tỏ rằng:

C. Cuộn dây bị đứt

131

Đồng hồ đo điện vạn năng dùng để đo :

A. Điện áp xoay chiều, điện áp một chiều, điện trở, dòng điện một chiều

132

Khi đo công suất của mạch điện bằng phương pháp gián tiếp ta mắc :

B. Vôn kế song song đoạn mạch, ampe kế nối tiếp đoạn mạch cần đo

133

Chọn câu đúng trong các câu sau

B. Nhờ ampe kế mắc nối tiếp với mạng điện trong nhà để xác định trị số cường độ dòng điện.

134

Khi đo điện áp xoay chiều cần bắt đầu từ thang đo lớn nhất rồi giảm dần là để:

C. tránh làm hỏng mạch điện của dụng cụ đo.

135

Công thức tính số vòng dây cuộn sơ cấp của máy biến áp N1= n.U1 với n là

A. Số vòng/vôn.

136

Bảo vệ quá dòng có đặc tính thời gian phụ thuộc làm việc theo nguyên lý nào?

Giá trị dòng điện càng cao thì thời gian tác động càng ngắn.

137

Bảo vệ quá dòng có đặc tính thời gian độc lập làm việc theo nguyên lý nào?

Thời gian tác động của bảo vệ không phụ thuộc vào giá trị dòng điện mà chỉ tác động theo giá trị thời gian đặt trước, khi dòng điện lớn hơn hoặc bằng dòng điện cài đặt.

138

Nguyên tắc tác động của bảo vệ dòng điện cực đại như thế nào?

Dòng khởi động của bảo vệ phải lớn hơn hoặc bằng dòng điện ngắn mạch qua chỗ bảo vệ.

139

Nguyên tắc tác động của bảo vệ dòng cắt nhanh?

Dòng khởi động của bảo vệ phải lớn hơn hoặc bằng dòng điện ngắn mạch cuối vùng bảo vệ.

140

Đặc điểm của sóng điện áp xung do sét là gì?

Sóng điện áp xung do sét là sóng điện áp tồn tại trong thời gian ngắn với biên độ rất lớn. 

141

Điện trở phi tuyến là gì?

Là điện trở có giá trị thay đổi khi ta thay đổi điện áp đặt vào nó

142

Chế độ làm việc bình thường của máy biến dòng điện là:

Cuộn thứ cấp xem như nối ngắn mạch.

143

Tại sao không được hở mạch thứ cấp của máy biến dòng?

Vì dòng điện từ hoá lớn làm cho lõi thép bị bão hoà từ, gây phát nóng lõi thép và dây quấn đồng thời sinh ra điện áp cao ở đầu thứ cấp nguy hiểm cho người sử dụng.

144

Biến dòng có dòng điện định mức phía thứ cấp là 1A có ưu điểm gì so với loại 5A?

Công suất phía đầu ra của biến dòng bé nên kích thước chế tạo gọn nhẹ hơn.

145

Luồng E1 là gì

Là một đường truyền tín hiệu có băng thông 2M và mỗi luồng E1 có 30 kênh thoại

146

Điện thoại IP là gì

Là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN hoặc Internet, âm thành vào báo hiệu được truyền trên nền hệ thống mạng

147

Phương  kiểm tra băng thông kênh truyền bằng phương pháp TCP thông qua phần mềm Iperf

Sử dụng đồng thời A,B,C

148

Đại lương nào sau đây đặc trưng cho dung lượng bình ắc quy

Ah

149

Cấu tạo luật màu đối với cáp thông tin 25 đôi nói chung như sau

Mỗi màu chủ nêu ở câu A kết hợp với một màu phụ ở câu B theo thứ tự, ta được 25 đôi dây.

150

Theo tiêu chuẩn TCN 68-136:1995, quy định chỉ tiêu về điện trở cách điện dây-dây và dây-đất của đường dây thuê bao nhỏ nhất cho phép (có giá phối dây) là

Rcđmin ≥ 30 kΩ

151

Theo tiêu chuẩn TCN 68-136:1995, quy định chỉ tiêu về điện trở mạch vòng trên 2 đường dây thuê bao a và b là

Phải nhỏ hơn 1200 Ω (kể cả nội trở máy điện thoại).

Bình luận

Nick Name

Nội dung

 
Du lịch Na Hang Tuyên Quang HaiAnhTravel

 

  • ĐC: Tổ 5 - TT. Na Hang - H. Na Hang - T.Tuyên Quang
  • Số điện thoại: 0988.486.112
  • Email: anhtd2007@gmail.com
  • Giấy phép KD số:15B8001153
  • Mã số thuế: 8305910287
  • facebook.com/dulichnahang
Nhận tin theo dõi
Hoặc có thể theo dõi Hải Anh qua các mạng xã hội sau:
facebookyoutubegoogle_plustwitter
Chúng tôi trên Facebook
DMCA
HaiAnhTravel ® Copyright 2015 © http://dulichnahang.com